• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1397/02/27 ساعت 14:17

    ظریف: دنباله‌روی ریاض از اعمال تحریم‌های آمریکا علیه حزب‌الله، مایه شرمساری برای عربستان سعودی است. پاسخ سعودی در آستانه ماه رمضان، همبستگی با آمریکا در تحریم اولین نیرویی که توانست با آزادی سرزمین‌های عربی افسانه شکست ناپذیری اسرائیل را در هم شکند. شرمساری پشت شرمساری!»