• سخنگوی کمیسیون اجتماعی: کلمه طلاق از شناسنامه زنان مطلقه برای تامین امنیت روانی زنان حذف می‌شود