• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1397/02/27 ساعت 14:57

    «مرسک» بزرگترین شرکت کشتیرانی جهان اعلام کرد که همه فعالیت هایش در ایران را متوقف می‌کند.