• محمود اروج زاده   oroujzadeh@

    1397/02/27 ساعت 22:25

    مدیر #اسنپ در جلسه اعلام ارزش این شرکت استدلالی عجیب کرده اما برای وزیر ارتباطات سوال جدی پیش نیامده؛ بدین ترتیب به عنوان رسانه پرسشگر نباید بدنبال مشاهده مستندات دقیق و معتبر باشیم.