• زُهِير موسوى   zoheirIRAN@

    1397/02/27 ساعت 12:30

    یکی از دلخوشیام توی ماه مبارک @basoshadid هستش که از روز دوم توییت میکنه کمر ماه رمضون شکسته شده هستش:)))) خدا حفظت کنه حاجی