• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1397/02/26 ساعت 00:49

    غفاری: در زیرساخت‌ها از جهت پهنای باند خیلی با ما راه آمدند و جای تشکر دارد. در بحث‌های پردازش کمکی تا الان نکرده‌اند. قول دادند که مقداری سرور در حد ۱۰ یا ۱۵ عدد به صورت اجاره‌ای به ما بدهند که هنوز محقق نشده است. بیش از این کمک خاصی نبوده است.