• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1397/02/26 ساعت 10:49

    رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت این اتحادیه قادر نیست ضمانت‌های حقوقی و اقتصادی برای #برجام به ایران بدهد، اما برای یافتن راهی به منظور حفظ سرمایه‌گذاری‌های پسابرجام اروپایی‌ها در ایران جدی است.