• مرتضی گلپور   mortezagolpoor@

    1397/02/26 ساعت 18:25

    آتش نزدن #برجام ، سفر کمال خرازی به اروپا و دیدارهاش و شواهدی دیگر (هرچند کوچک) گواهی میده که در نقطه بالای قدرت، شاهد یک عزیمت، از مرجعیت کاریزماتیک به سمت یک نهاد عقلانی بروکراتیک هستیم تصمیم اروپا تعیین کننده است و انفعال تندروهای داخلی، جذاب