• توی پرونده معروف عباس عبدی (سال۸۱) درباره نظرسنجی رابطه با آمریکا، یکی از اتهاماتش این بود: «دادن اطلاعات خلبانان کشور به کشورهای بیگانه»! قضیه چی بود؟ کلمه پایلوت(Pilot) در نظرسنجی‌ها مثل pilot survey به معنای پیمایش مقدماتی رو به خلبان ترجمه کرده بودن و در کیفرخواست اومده بود!