• وقتی همه از مهمانسرای کوشک شرکت ملی نفت ایران رفتند در دو دقیقه ماجرای توافق نامه پرگس و شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب را در دو دقیقه شرح داده‌ام. «پر گس» انگلیس چطور در شرایط تحریم توافق نامه نفتی با ایران امضا کر‌د؟ این ویدیو را ببینید.