• روزنامه شرق   SharghDaily@

    1397/02/26 ساعت 17:30

    «مدام بر سر احزاب و تشکل‌ها کوبیدیم» گفت‌وگوی آمنه شیرافکن با قاسم میرزایی‌نیکو http://sharghdaily.ir/fa/main/detail/۱۸۷۶۱۹/ …