• مایکروسافت سرفس هاب ۲ را معرفی کرد؛ محصولی برای دفاتر کار آینده http://dgto.ir/y۱u