• از وزیر نفت پرسیدم: واکنش شما در مقابل بعضی وزرای اوپک که گفته اند او‌پک نفت بازار را (با وجود تحریم ایران) تامین می‌کند و به نوعی ابراز خوشحالی کرده‌اند چیست؟ زنگنه: «زخم زبان از زخم شمشیر بدتر است. ما یادمان نمی‌رود.»