• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1397/02/26 ساعت 23:02

    کمیسر اتحادیه اروپا: آماده ایم قانون مقابله با تحریم‌های آمریکا را احیا کنیم . + براساس این قانون، رعایت #تحریم‌ها علیه ایران از سوی شرکت‌های اروپایی ممنوع می‌شود.