• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1397/02/26 ساعت 00:28

    موگرینی (مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا) : ما باظریف درباره اینکه هم ما هم شما به #برجام پایبند بمانید گفتگو خواهیم کرد.