• ما همه خاطرات زیادی از آقای افشار داریم ایشون البته جزو خیرین مدرسه ساز هم بودند و یک موسسه خیریه داشتند که دست خیلی از خانواده‌های گرفتار رو گرفت