• دانشجویان جنایات رژیم صهیونیستی را محکوم کردند: جمعی از مردم و دانشجویان صبح دیروز با تجمع در مقابل و محوطه لانه جاسوسی سابق آمریکا، ضمن حمایت از مقاومت مردم مظلوم فلسطین، اعتراض خود را به انتقال سفارتخانه آمریکا به قدس شریف و کشتار بی‌رحمانه مردم فلسطین… http://dlvr.it/QT۴YZD