• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1397/02/26 ساعت 00:47

    غفاری: تلگرام هم در اوایل بسیار کند بود و دلیلش این بود که تلگرام می‌توانست فایل را جا‌به‌جا کند. اما به قدری کند بود که آن را پاک کردم. بالاخره #تلگرام چهار الی پنج سال از مردم ایران تجربه کسب کرده و روز به روز خودش را ارتقا داده و قابلیت‌های مختلفی را اضافه کرده است.