• گزارشی مفصل و با جزئیات درباره کارهای غیراخلاقی و غیرانسانی برخی پزشکان جراح: دریافت رشوه‌های کلان با عنوان «آفر» از شرکت‌های تجهیزات پزشکی فروش همان تجهیزات با قیمتی چند برابری به بیماران کار گذاشتن اجناس بی‌کیفیت و تاریخ مصرف گذشته در بدن بیماران