• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1397/02/26 ساعت 00:55

    ۶. متأسفانه برخی از افراد از تریبون‌های رسمی کشور ازجمله مجلس اقدام به تزریق ناامیدی می‌کنند که این به ضرر کشور است، البته این به معنای نبود ضعف در مدیریت‌ها ازجمله مدیریت دولت نیست اما تنها نباید ضعف‌ها را منعکس کرد بلکه باید نقاط قوت را هم دید.