• روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

    1397/02/26 ساعت 19:39

    «فیلتر و فیلترشکن معلول بلاتکلیفی ماست» به گزارش جهان اقتصاد، محمدجواد آذری جهرمی در آستانه روز جهانی ارتباطات و در مراسم بهره‌برداری فاز نخست دولت همراه، اظهار کرد: روز ارتباطات امسال با حواشی همراه بود. واقعیتی وجود دارد و آن سردرگمی در سیاست‌گذاری … http://jahaneghtesad.com/٪d۹٪۸۱٪db٪۸c٪d۹٪۸۴٪d۸٪aa٪d۸٪b۱-٪d۹٪۸۸-٪d۹٪۸۱٪db٪۸c٪d۹٪۸۴٪d۸٪aa٪d۸٪b۱٪d۸٪b۴٪da٪a۹٪d۹٪۸۶-٪d۹٪۸۵٪d۸٪b۹٪d۹٪۸۴٪d۹٪۸۸٪d۹٪۸۴-٪d۸٪a۸٪d۹٪۸۴٪d۸٪a۷٪d۸٪aa٪da٪a۹٪d۹٪۸۴٪db٪۸c٪d۹٪۸۱٪db٪۸c-٪d۹٪۸۵٪d۸٪a۷٪d۸٪b۳٪d۸٪aa/ …