• روزنامه ایران   IranNewspaper@

    1397/02/26 ساعت 11:59

    رحیم‌پور ازغدی اگر این دقایق را نمی‌داند و به زبان می‌آورد، «بی‌سواد» است و اگر می‌داند و می‌گوید، «دروغگو» است http://www.iran-newspaper.com/newspaper/BlockPrint/۴۶۷۳۷۷ …