• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1397/02/26 ساعت 14:06

    سفیر چین در ایران درباره چرایی فیلتر شبکه‌های اجتماعی در چین: در جهت اطلاعات منفی یا دروغگو ما تمایل داریم آن‌ها را #فیلتر کنیم. همه رسانه‌ها در چین باید قانون چین در این حوزه را اطاعت کنند. اگر آن‌ها این کار را نمیکنند ما به آن‌ها اجازه نمی‌دهیم در چین اطلاعات منتشر کنند.