• جهرمی: در دولت همراه احراز هویت می‌شوید و با خدمات وزارت ارتباطات می‌توانید همه سیم‌کارتهای خودتان را ببینید، خدمات بیمه و تمام خدماتی که دولت به شما می‌دهد به صورت سفارشی سازی شده در اختیار شماست. دیگر کسی به شما نمیگوید از کارت ملی هوشمندتان کپی بگیرید و به ما بدهید.