• امروز وزارت ارتباطات از فاز نخست دولت همراه بهره برداری خواهد کرد. سرائیان، رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران می‌گوید با این پروژه، خدمات دولت بدون نیاز به مراجعه حضوری شهروندان، به شکل ۲۴ ساعته در دسترس خواهد بود، هرچند برای گسترش به همکاری سایر ارگان‌ها نیاز دارد.