• با استاندارد جدید وای-فای روترهای مش متنوع با هم سازگار می‌شوند http://dgto.ir/y۱p