• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1397/02/26 ساعت 22:50

    دادگاه آمریکایی رسیدگی کننده به پرونده ادعایی دور زدن #تحریم‌های ایران توسط بانک خلق ترکیه، «مهمت هاکان آتیلا» معاون سابق این بانک را به ۳۲ ماه زندان محکوم کرد.