• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1397/02/26 ساعت 00:52

    ۱. محمدرضا باهنر (نماینده ادوار مجلس) درگفت‌وگو با #صبح_نو:برخی‌ معتقدند که فتنه ۸۸ ازحدود دو تا سه سال قبل آغاز شده بود، بطور کامل با آنها موافق نیستم؛به هرحال انتخاباتی برگزار شد وبرخی حاضر به پذیرش نتیجه قانونی انتخابات نشده و می‌خواستند رأی کم خود را در ف خیابان‌ها جمع کنند.