• حامد توکلی   tavakoliha@

    1397/02/26 ساعت 20:25

    اوایل قرن قبل ژنرال پرشینگ آمریکایی در فیلیپین ۴۹ مسلمان رو با فشنگهایی کشت که آغشته به خون خوک بودن، «تا شهید محسوب نشن». یک کمپانی در آمریکا هم مهماتی ساخته به نام Jihawg Ammo، که رنگ گلوله‌اش از عصاره گوشت خوک ساخته شده؛ برای مبارزه با جهادیست‌ها. نفرت روی گلوله.