• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1397/02/26 ساعت 17:43

    واکنش روحانی به منتقدان: امروز روز پرسیدن سوال نیست +این روزها یاد این حرف‌های امام می‌افتم که فرمود: «فریادتان را سر آمریکا بزنید»