• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1397/02/26 ساعت 22:04

    زنگنه: برای خروج توتال از قرارداد جریمه‌ای وجود ندارد اما مبلغی که تاکنون در این قرارداد هزینه کرده تا زمان اجرای کار، بازپرداخت نمیشود. با مسوولان پرگس درباره اجرای این قرارداد و تامین فاینانس مذاکره کردیم.