• مرتضی گلپور   mortezagolpoor@

    1397/02/26 ساعت 19:24

    وزارت اطلاعات هم دربرابر این تقلب آشکار، ازجمله دست بردن در نامه رسمی این نهاد، در نامه‌ای به رئیس کمیسیون امینت ملی، موارد تحریف را برمی شمارد. چون نمایندگان مغرض، پیش از قرائت گزارش، آن را در رسانه‌ها منتشر کردند،رئیس کمیسیون هم ناچار میشود عین نامه وزارت اطلاعات را منتشر کند