• واقعیت این است که رسم رشوه دادن به صورت پول نقد و یا سفر تفریحی و کاری فرستادن پزشکان جراح را ابتدا صاحبان خود شرکت‌های تجهیزات پزشکی و از سال ۸۸ بنا گذاشتند. آنها با این روش قصد فروش بیشتر و جذب پزشکان به خرید محصولاتشان را داشتند اما حالا به معضلی برای کسب و کارشان بدل شده است.