• مجید اخوان   makhavan_tv@

    1397/02/26 ساعت 18:42

    دکتر #روحانی رییس جمهوری اسلامی #ایران در اجلاس اضطراری کشورهای عضو سازمان همکاریهای اسلامی(OIC#) که روز جمعه ۲۸ اردیبهشت در #استانبول ترکیه بررگزار میشود، حضور می‌یابد محمد جواد #ظریف هم صبح جمعه در اجلاس وزاری OIC حضور خواهد یافت.