• تسلا رکورد یدک کشیدن سنگین‌ترین محموله با یک خودروی الکتریکی را ثبت کرد http://dgto.ir/y۲f