• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1397/02/26 ساعت 17:46

    نتایج نهایی انتخابات عراق الفرات: جریان سائرون وابسته به مقتدا صدر با فاصله اندک در صدر قرار گرفت/بر این اساس فهرست سائرون ۵۴ کرسی، فهرست النصر ۵۲ کرسی، فهرست الفتح ۴۹ کرسی، فهرست القانون ۲۵ کرسی و فهرست الحکمة ۲۲ کرسی در پارلمان عراق را به دست آوردند