• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1397/02/26 ساعت 00:48

    غفاری: کندی‌ها و قطعی‌هایی که شاهد هستیم بخشی به عدم تجربه ما برمی‌گردد و بخشی نیز به دلیل قدرت کم زیرساخت‌های ما نسبت به خارج از کشور است. که این مسائل را باید به تدریج ارتقاء دهیم. تا الان نیز بسیاری از این مشکلات را حل کرده‌ایم.