• آذری جهرمی @azarijahromi در مراسم بهره برداری از فاز نخست دولت همراه: تنها ۲۰۰ هزار پورت فیبر نوری تا سال پیش راه اندازی شد که این یک عقب ماندگی برای ماست. تا پایان سال با همکاری مخابرات و FCP‌ها باید به شاخص ۲ میلیون پورت برسیم.