• مرتضی پورعلی گنجی   mpouraliganji@

    1397/02/26 ساعت 00:00

    خدایا یه معجزه کن حداقل اینترنت ایران درست بشه ما با مادرمون و خانوادمون صحبت کنیم نه واتساپ نه ایمو نه تلگرام بقوله نقی هچی و هچی کار نکنه اقا مه دل تنگ هایته چیکار هکنم ؟؟؟ ولاااااااا خسته بیمی