• روزنامه شرق   SharghDaily@

    1397/02/26 ساعت 13:02

    قاسم افشار، گوینده خبر صدا و سیما ساعتی پیش بر اثر سکته قلبی در ۶۶ سالگی درگذشت.