• باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

    1397/02/26 ساعت 23:01

    وزیر نفت در مراسم امضای توافقنامه بین شرکت ملی نفت خیز جنوب ایران و کنسرسیوم پرگس: