• روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

    1397/02/26 ساعت 11:15

    «دنیا شرایط حذف کشوری با ۱۵۰ میلیارد بشکه ذخایر نفتی را ندارد» #نفت #تنگه_هرمز #اوپک #عربستان #برجام #نفت_خام #صادرات_نفت http://jahaneghtesad.com/٪d۸٪af٪d۹٪۸۶٪db٪۸c٪d۸٪a۷-٪d۸٪b۴٪d۸٪b۱٪d۸٪a۷٪db٪۸c٪d۸٪b۷-٪d۸٪ad٪d۸٪b۰٪d۹٪۸۱-٪da٪a۹٪d۸٪b۴٪d۹٪۸۸٪d۸٪b۱٪db٪۸c-٪d۸٪a۸٪d۸٪a۷-٪db٪b۱٪db٪b۵٪db٪b۰-٪d۹٪۸۵٪db٪۸c٪d۹٪۸۴٪db٪۸c٪d۸٪a۷٪d۸٪b۱٪d۸٪af-٪d۸٪a۸٪d۸٪b۴٪da٪a۹/ …