• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1397/02/26 ساعت 00:46

    غفاری: سیاست ما این است که به نسبت اقبال مخاطب زیرساخت سخت‌افزاری خود را بالا ببریم. تاکنون بر اساس اقبال مخاطبان، دو مرحله این ارتقاء را داشته‌ایم. همچنین سعی در جذب بودجه داریم. ساخت #پیام‌رسان به این سادگی‌ها نیست که با زدن یک شاسی محقق شود.