• جهرمی: ۱۸ میلیون موبایل غیرهوشمند در شبکه همراه اول وجود دارد. ۹ میلیون مشترک با موبایل ساده در ایرانسل است. پس از اجرای طرح رجیستری اپراتورها می‌توانند با باندلینگ، تعداد مشترکینی که از موبایل ساده استفاده می‌کنند را کاهش دهند.