• مرتضوی گفت ما در خانه شمس‌الواعظین ریمیل پیدا کرده‌ایم، جلایی‌پور می‌گوید به مرتضوی گفتم شما حق نداشتید این کار را بکنید؛ ریمیل وسیله آرایشی خانم‌ها است، مرتضوی می‌گوید نه ریمیل شمس‌الواعظین به کامپیوتر وصل می‌شود. خلاصه منظورش «ایمیل» بود. https://www.mehrnews.com/news/۲۴۰۵۹۴۸