• برای این گزارش که آن را سمیرا حسینی @sisimiss_h خبرنگار گروه اجتماعی شرق نوشته، با چندین مسئول شرکت‌های تجهیزات پزشکی، پزشک جراح، رئیس نظام پزشکی و نایب‌رئیس جامعه جراحان ایران مصاحبه شده است. *مستندات گزارش در دفتر روزنامه «شرق» موجود است.