• روزنامه شرق   SharghDaily@

    1397/02/25 ساعت 10:11

    رحیمی، نماینده تهران: ما از رییس مجلس درخواست کردیم تا فیلتر شدن تلگرام را در مجلس به رای بگذارند اما رییس مجلس مصلحت ندانستند و رای‌گیری صورت نگرفت ایلنا