• روزنامه شرق   SharghDaily@

    1397/02/25 ساعت 13:32

    آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات: فراگیر شدن فیلترشکن‌ها تبعات زیادی دارد و به همین دلیل کار بستن آن‌ها را شروع کرده‌ایم. بسیاری از فیلترشکن‌ها کاربرد ضدامنیتی دارند و نوعی باج‌افزار به شمار می‌روند ایرنا