• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1397/02/25 ساعت 19:03

    وزیر اقتصاد فرانسه: باید منافع شرکت‌های اروپایی همکار با ایران حفظ شود. مسئله حاکمیت اروپا مطرح است. موضع ما روشن است: رد تحریم‌های فرا سرزمینی. صنایع دارویی و هوانوردی ما قراردادهای زیادی با ایران بسته‌اند، که باید اجرایی شوند.