• روزنامه ایران   IranNewspaper@

    1397/02/25 ساعت 14:22

    وزیر ارتباطات: بستن فیلترشکن‌ها را آغاز کرده‌ایم جهرمی: بسیاری از فیلترشکن‌ها کاربرد ضدامنیتی دارند و نوعی باج افزار به شمار می‌روند. فراگیر شدن فیلترشکن‌ها تبعات زیادی دارد و به همین دلیل کار بستن آنها را شروع کرده‌ایم.